Sinds 1935 een bruisend verenigings- en ontmoetingscentrum

DE GILDENBOND IN KAATSHEUVEL

geschied01De Gildenbond vervult een belangrijke functie in het culturele en sociale leven in Kaatsheuvel. Wij huisvesten ruim 50 geregelde gebruikers die veelal wekelijks bij ons te vinden zijn in verband met verenigingsactiviteiten en we ondervinden toenemende belangstelling, die aanleiding is tot een geleidelijke groei van dat aantal.

EDUARD STEENBERGEN SCHRIJFT

Het eerste Gildenhuis "De Gildenbond" was gevestigd in 1915 in de Hoofdstraat boven de Coöperatie waar thans winkelcentrum Hoofdpoort is.

Lees meer...

DE GILDENBOND OUDE STIJL

In 1982 werden de vakbondsactiviteiten in de Gildenbond beëindigd en ging de stichting volledig functioneren als thuishonk voor plaatselijke verenigingen en instellingen.

Lees meer...

DE GILDENBOND NIEUWE STIJL

In 1998 nam een aantal vaste gebruikers en voorstanders van handhaving van de Gildenbond het initiatief om via het zgn. vrijwilligersmodel verder te gaan.
Geen moeite was teveel om nieuwe gebruikers aan te trekken.

Lees meer...

UITBREIDING EN RENOVATIE

De succesvolle voortzetting van de activiteiten van en in de Gildenbond stimuleerde plannen voor uitbreiding met de Peppingzaal (de huidige Rabozaal) en renovatie van de Jan Beerenszaal. De gemeente verleende voor beide vrij gemakkelijk toestemming waaruit de erkenning van de rol van de Gildenbond voor het Kaatsheuvelse verenigingsleven mocht worden afgeleid.

Lees meer...

Copyright 2015 De Gildenbond | webmaster: webmaster@gildenbond.nl